Missie

Torens aan de Dijle vzw heeft als missie ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om het uitzonderlijke patrimonium van de acht historische kerken in Mechelen te bezoeken, te bewonderen en te beleven.

Torens aan de Dijle vzw zet zich in voor een geïntegreerde en integrale benadering met aandacht voor zowel het onroerend (gebouw), het roerend (cultuurgoederen en gebruiksvoorwerpen) als het immaterieel (tradities en technieken) religieus erfgoed.

Torens aan de Dijle vzw zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om dit uitzonderlijke patrimonium te bezoeken, te bewonderen en te beleven. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de zes kerken elke dag behalve op woensdag tussen 13u en 17u (of 16u in de winterperiode) de deuren kunnen openzetten. De onthaalmedewerkers zorgen voor een warm onthaal in elke kerk en voorzien de bezoeker van de nodige informatie.

Vzw Torens aan de Dijle werd opgericht op 16 februari 2000 met het oog op de ontsluiting van het monumentale kerkelijke erfgoed in de stad voor het brede publiek en omwille van de bijzondere meerwaarde voor het toerisme in Mechelen. Mechelen vervult met de oprichting van deze vzw een pioniersrol in Vlaanderen, met ondertussen navolging in andere kunststeden.

Op 20 december 2011 werd een meerjarige subsidie-overeenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de stad. Door deze overeenkomst wordt het ensemble van historische kerken gefaseerd aangepakt.