Biografie Eddy Mariën

Eddy Mariën kreeg de beginselen van piano en beiaard van zijn stiefvader Jef Rottiers. Eddy Mariën voltooide zijn pianostudies aan het Muziekconservatorium van Mechelen en studeerde nadien aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’, waar hij nu docent is. Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij de graad Master of Music.

In Mechelen, Leuven en Halle werd hij aangesteld als stadsbeiaardier en hij is tevens beiaardier van de gemeente Meise, waar hij de promotor en adviseur was voor een nieuwe beiaard. In Europa, Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië werd hij uitgenodigd voor concerten en lezingen. Hij nam verschillende CD’s op, ondermeer Romantische Beiaardmuziek, Carillon and Guitar en de Beiaardmuziek van Jef Rottiers.

Op de internationale beiaardwedstrijden in Nijmegen (1989) en Berlijn (1991) won hij de eerste prijs. Nu wordt hij zelf regelmatig gevraagd in binnen- en buitenland als jurylid voor beiaardconcours en –examens. Hij gaf Mastercursussen aan de Yale University (VSA), aan het Nationaal Paleis van Mafra (Portugal) alsook aan de Beiaardschool van Denemarken.

Eddy Mariën aan klavier