Steun restauratie schilderij

Aanbidding van de Zoete Naam Jezus

In de reserves van de Sint-Pieter-en-Paulkerk op de Veemarkt Mechelen bevindt zich een schilderij met een uniek onderwerp: Aanbidding van de Zoete Naam Jezus uit ca. 1600. Dit bijzonder en mooi paneel is afkomstig uit de gesloopte kerk die op het einde van de 18de eeuw aan de overkant van de straat bevond. De verflaag vraagt om een dringende behandeling zodat het opnieuw kan getoond worden.

Help je mee ons Mechels patrimonium te redden?

Schrijf minimum € 40,00 lover op het project bij de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404

met de vermelding 016/1640/00578. Als dank voor jouw gift ontvang je een attest waardoor je het geschonken bedrag van uw belastbaar inkomen kan recupereren.

Dit is een samenwerkingsproject tussen de kerkfabriek, de ‘Vrienden van Sint-Rombouts’ en de Stad Mechelen.