restauratie schilderijen Begijnhofkerk

De schilderijen van de 7 zijkapellen in de Begijnhofkerk zijn in restauratie. Tijdens de openingsuren van de kerk, kan je door het venster naar de vordering der werken kijken.

De eerste reeks die in uitvoering gaat omvat 7 schilderijen in de wandkapellen van de zijbeuken van de Begijnhofkerk van een onbekend schilder. Ze verbeelden fragmenten uit het leven van Maria van het moment waarop de engel Gabriël haar de blijde boodschap brengt tot Maria’s Tenhemelopneming.

De schilderijen zijn in die mate vervuild dat de afbeeldingen slecht zichtbaar zijn. Bovendien is de staat van bevinding niet goed. De volgende handelingen zijn dringend nodig: uitnemen, afstoffen, behandelen spieraam tegen biologische aantasting, fixeren van de verflaag, verwijderen van vernis en oude retouches, vlakken van het doen en verlijmen perforaties, invullen lacunes, retouches, aanbrengen van een slotvernis en terugplaatsen met een ophangsysteem dat de mogelijkheid biedt tot ventilatie.

 

Restauratie van schilderij begijnhofkerkperiode: november 2021 tem februari / maart 2022

 

(tekst: Sofie Stevens)