29/3 Kruiswegevocatie

Kruiswegevocatie in de Basiliek van O.-L.-Vrouw van Hanswijk

Goede Vrijdag 29 maart 2024 om 14u45 

Op vrijdag 29 maart 2024 om 14u45 zal in de Basiliek van O.-L.-Vrouw van Hanswijk, een bijzondere Kruiswegevocatie plaatsvinden. Met korte bijbelfragmenten, geactualiseerde bezinningsteksten en sfeervolle muzikale intermezzo’s wordt de lijdensweg en de kruisdood van Jezus in herinnering gebracht. De ter dood-veroordeling, de lange tocht naar Golgotha, de ontmoeting met zijn moeder, het vallen onder het kruis, de hulp van Simon van Cyrene, de wenende vrouwen van Jeruzalem, het troostend gebaar van Veronica, de vernederingen voor en bij de kruisiging en de kruisdood zelf… Het komt allemaal aan bod.     
Het Passieverhaal eindigt met de graflegging en in grote stilte… een stilte waarin ruimte ontstaat voor verrijzenis en nieuw leven!     

Laat u raken door het lijden van het slachtoffer dat Jezus was…     
Laat u raken door alle slachtoffers van wat dan ook in deze wereld… 
Cellist Emiel Cockx zorgt voor de sfeervolle muzikale omlijsting en laat zich daarbij inspireren door o.m. de cellosuites van Bach.  Bezinningsteksten van o.m. Jan Van Raemdonck, Gregory Brenninkmeyer s.j., Iny Driessen en  Dominicanen Abt Ulrik E. Geniets werden geactualiseerd en worden voorgelezen door Martine Mertens en Fernand Verreth. 

“Met Jezus de Kruisweg gaan” helpt om niet te vergeten wat Hij voor ons deed, wie Hij voor ons is. 
We leren beter ons eigen kruis te dragen en dat van anderen te verlichten.  
Zo gaan we van Goede Vrijdag over Stille Zaterdag naar Pasen, het feest van de verrijzenis. 
Kom dus op vrijdag 29 maart e.k. om 14u45 naar de Hanswijkbasiliek. Wie wil kan een bloem meebrengen voor de kruishulde. 

Tijdelijke tentoonstelling van de Kruisweg-schilderijen 

In de rondgang van de Hanswijkbasiliek worden tijdens de Goede Week (van 22 tot en met 30 maart) de veertien geschilderde panelen met alle staties van de Kruisweg tentoon gesteld. Het gaat om oude schilderijen die in de Basiliek hingen tot aan de restauratie van 2016. De Basiliek is vrij toegankelijk alle dagen van 9u tot 16u.