0003.jpg

Ein Kind geboren zu Bethlehem

Eeuwenlang oefenden de aartsbisschoppen van Salzburg naast de kerkelijke ook de wereldlijke macht uit in de Mozartstad. Belangrijke musici en componisten, met voorop W.A. Mozart en Michael Haydn, drukten als hofkapelmeester en als domorganist hun stempel op hun wijd en zijd vermaarde prins-aartsbisschoppelijke Hofmusik.

In 1992 werd door Mozarteum-docent Wolfgang Brunner de Salzburger Hofmusik heropgericht. Daarmee is dit ensemble zowat de reïncarnatie van voornoemde prins-aartsbisschoppelijke Hofmusik. In de Hanswijkbasiliek verplaatsen wij ons met hen naar de glansrijke tijd van de aartsbisschoppen van Salzburg en zijn er gast op een kerstconcert aan het prins-aartsbisschoppelijke hof.

Het programma spant een boog tussen de laatmiddeleeuwse muziektraditie in Salzburg; welke melodieën Mozart, Michael Haydn en hun tijdgenoten uit de Wiener Klassik” nog gekend hebben. We maken vooral ook kennis met de hoog-virtuoze hoofse barokke kerkelijke traditie aan het hof van de Salzburger prins-aartsbisschoppen, die de culturele voedingsbodem vormde, waardoor een genie als Mozart kon ontluiken.

 

Bron: UiT in Mechelen

Prijs: 22 euro vvk, 25 euro kassa

Uitnodiging kerstconcert Hanswijk

 Kerstconcert Hanswijk